Paasvieringen in de Provincie St. Clemens: Een tijd van vernieuwing en gezamenlijk geloof

De paastijd in de Provincie St.-Clemens was vervuld van gemeenschap, geloof en het gezamenlijk vieren van de opstanding van Christus. Overal in de provincie toonden de verschillende locaties van de Redemptoristen nogmaals de diversiteit en diepgang van de paas tradities.
 

In Gent vond op de paasnacht van 31 maart een bijzondere viering plaats. Meer dan 60 vroegopstaanders hadden alle reden om te juichen, want ze kwamen samen om de opstanding van Christi te vieren terwijl het eerste licht de horizon verlichtte. Ondanks de regen en een frisse bries, kon de paaskaars, na de zegening van het vuur in de diepte van de nacht, worden aangestoken en naar de nog zeer donkere ‘Parel’, de feestzaal in Clemenspoort, worden gedragen. Terwijl de lezingen uit het Oude Testament werden voorgedragen, nam het licht geleidelijk toe, tot de gemeenschap vol overgave Gloria en Alleluia kon zingen. Na de zegening van het water maakten alle aanwezigen gebruik van de gelegenheid om met het gewijde water het kruisteken te maken en zo hun doop te vernieuwen – een teken dat ze als vernieuwde christenen willen leven, getuigen en dienen. Met het zingen van het slotlied, een danslied over de vreugde van de verkondiging dat God leeft, verwelkomde de gemeenschap
de opkomende zon van de vroege paasochtend. Daarna bleven de meesten nog meer dan twee uur bij de paasbrunch, die lekkernijen voor jong en oud bood.

Op het Indonesische eiland Sumba was de paasbijeenkomst in Weetebula een speciaal moment voor de Redemptoristen om pastorale ervaringen uit te wisselen en nieuwe krachten op te doen. Een dienst en een paasreflectie riepen op om op te staan als apostelen van hoop. Pater Jack, de provinciaal, moedigde in zijn paasboodschap aan om het voorbeeld van de heilige Alphonsus te volgen en de boodschap van verlossing hartstochtelijk te verkondigen. Het paasfeest diende ook als platform voor de start van de voorbereidingen voor de Asioc
Alphonsian Youth Gathering 2024, en de festiviteiten eindigden met een gezamenlijk diner en een gezellig samenzijn. 

 
In het Klooster Wittem begon de paaszondag vroeg in de ochtend met een sfeervolle ceremonie in de kloostertuin. Meer dan 60 vroegopstaanders verzamelden zich om in de schemering van de ochtend de opstanding te vieren. De lezingen vonden plaats bij het eerste

licht van de dag en werden gevolgd door een processie naar de kloosterkerk voor de eucharistieviering. De viering werd afgesloten met een vrolijke paasbrunch, waarbij de vreugde en gemeenschap onder de deelnemers werd voortgezet.

 

Pater Rogerio Gomes, de generale overste, zond vanuit het generaal bestuur paasgroeten aan alle leden van de redemptoristische familie. In zijn boodschap benadrukte hij het belang van innerlijke vernieuwing en riep hij op, om ondanks alle uitdagingen en sociale ongelijkheden,
een nieuw lied van hoop te zingen. De boodschap van de opstanding, een licht dat de weg wijst, nodigt iedereen uit om opnieuw geboren te worden. In regio’s die geplaagd worden door oorlogen en conflicten, blijft de hoop op vernieuwing en vrede een centraal thema van de
paasboodschap.

In de Provincie St.-Clemens zullen de vieringen herinnerd worden als stralende voorbeelden van gezamenlijk geloof en verbondenheid, verenigd in de kracht van de opstanding van Christus. Deze tradities en ontmoetingen tijdens de paastijd zijn uitdrukkingen van een geloof dat de gemeenschap van de redemptoristen verbindt over geografische en culturele grenzen heen, en dat de centrale boodschap van Pasen draagt: het nieuwe leven en de hoop die voortkomen uit de opstanding van Jezus Christus.

Scroll naar boven