Bestuur

De congregatie is onderverdeeld in zogenaamde provincies en andere bestuursniveaus of –eenheden. De provincie St.-Clemens is verantwoordelijk voor de redemptoristen in het Noordwesten van Duitsland, in Zwitserland, in Vlaanderen en in Nederland en hun missies. De leiding ligt bij het provinciaal bestuur. Dit bestaat uit de provinciaal overste en vier consultoren. Dit orgaan wordt ook wel de ‚provinciale raad‘ genoemd.

De provinciale raad is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de gemeenschap en voor de uitvoering van de gezamenlijk genomen besluiten en het beleid. De provinciaal en zijn raad worden iedere vier jaren gekozen, resp. herkozen door het provinciale kapittel, het ‚parlement‘ van de provincie. Dit kapittel wordt gekozen door de leden en komt jaarlijks bijeen, om de centrale visies en de daaruit voortvloeiende beleidslijnen vast te stellen. Voor de bestuursperiode 2023 tot en met 2026 bestaat het bestuur uit de paters Jan Hafmans (provinciaal), Winfried Pauly (diens vicaris of plaatsvervanger), Cyrill Binsasi, Ludger Wolfert en Jürgen Langer.

Daarenboven is er de generale overste en zijn raad (gevestigd in Rome). Deze staan aan de top van de wereldwijde congregatie van de redemptoristen. De generale raad roept elke zes jaar het generaal kapittel bijeen. Hierin zijn alle bestuurseenheden van de congregatie vertegenwoordigd. Het is het belangrijkste orgaan van de congregatie. Aan de hand van een zorgvuldig proces van onderscheiding bepaalt het generaal kapittel de hoofdlijnen van beleid voor de volgende zes jaren. Momenteel bereiden we ons voor op het 26e generale kapittel. De laaste keer was dat in 2022 in Rome.

Jan Hafmans CSsR

Provzinzal

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aloys Daniel CSsR

Provinzleitung

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Jürgen Langer CSsR

Provinzleitung

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Winfried Pauly CSsR

Provinzleitung

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ludger Wolfert CSsR

Provinzleitung

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Scroll naar boven