Preventie

Als redemptoristen van de provincie St.-Clemens zijn wij, samen met al diegenen die met ons samenleven en samenwerken, gebonden aan fundamentele christelijke waarden.

Overeenkomstig onze redemptoristische spiritualiteit is Christus, de ‚redemptor‘, als verlosser en bevrijder een voorbeeld voor een vormgeving van onze relaties, die het leven bevorderen.

Daarom dienen onze communiteiten en instellingen veilige plaatsen te zijn, waar een respectvolle en waakzame omgang met elkaar wordt gekoesterd. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van de mensen die zijn toevertrouwd zijn, ligt bij ons.

Prävention

Die Unterstützung, Vernetzung und Steuerung der Prävention gegen sexualisierte Gewalt liegt in den Händen der Koordinationsgruppe Prävention. Mitglieder: Eric Corsius, Hildegard Kückelmann, P. Winfried Pauly (Leitung), Holger Wondratschek

Aufgabenstellung

Hulp bij misbruik

onafhankelijke contactpersonen

MG_4421-for-web-adapted-II-2-scaled

Martin van Ditzhuyzen MBA (USA)

Ik ben de onafhankelijke aanspreekpersoon van de redemptoristen van de provincie St.-Clemens. Door mijn onafhankelijkheid is gegarandeerd, dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. U zelf besluit, welke informatie wordt doorgegeven.

In mijn functie ben ik de eerste aanspreekpersoon voor actuele gevallen van verdenking met betrekking tot seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag voor zover ze vallen binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de redemptoristen van de provincie St.-Clemens. Daarnaast ben ik de aanspreekpersoon voor personen, die reeds langer geleden dergelijke ervaringen hadden en misschien pas nu in staat zijn, om erover te spreken. Bovendien ondersteun ik binnen Duitsland degenen die een beroep doen op de schadeloosstellingregelingen van de religieuzen aldaar.

Als supervisor en organisatieadviseur met twee therapeutische opleidingen heb ik jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen in veeleisende professionele en persoonlijke situaties van stress en verandering. Met name de interacties tussen individuele onderwerpen en de systemische processen in organisaties vormen een centrale uitdaging in mijn werk.

 

Sinds het najaar van 2020 ben ik intensief betrokken bij verschillende trainingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag in de katholieke kerk en ben sinds maart 2021 ook zelfstandig contactpersoon voor het bisdom Aken binnen een team van vijf contactpersonen.

Ik wordt altijd zeer geraakt door het lot van de slachtoffers. Enerzijds hebben personen in kerkelijke ambten of medewerkers van de katholieke kerk veel leed veroorzaakt door seksueel misbruik. Bovendien hebben de verantwoordelijken, die deze slachtoffers hadden moeten bijstaan, zich in het verleden helaas vaak zeer incorrect gedragen en op die manier het lijden vaak groter gemaakt. Vooral in een organisatie die zich toelegt op pastorale zorg leidt dit bij veel getroffenen tot diepe teleurstellingen, verwondingen en verlies van vertrouwen, wat het meestal erg moeilijk maakt om met het leven om te gaan.

Mijn belangrijkste zorg is ervoor te zorgen dat deze slachtoffers op zijn minst adequaat worden opgevangen, dat er naar hen wordt geluisterd en dat iets van hun leed kan worden verlicht.

Frau Wirtz

Marie-Therese Wirtz-Doerr

Sinds augustus 2023 ben ik de onafhankelijke aanspreekpersoon van de redemptoristen van de provincie St.-Clemens. Onafhankelijke aanspreekpunt zijn houdt in, dat ik geen dienstbetrekking of arbeidsverhouding heb met de provincie St.-Clemens en dat ik in mijn werk dus niet onderworpen ben aan welke aanwijzingen dan ook. Dit zorgt ervoor dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. U bepaalt zelf of en zo ja welke informatie aan wie wordt doorgegeven.

Als u seksueel (machts-)misbruik onlangs of al eerder hebt meegemaakt in het verantwoordelijkheidsgebied van de redemptoristenprovincie St.-Clemens, ben ik beschikbaar om met u te praten. Daarnaast ondersteun ik u als u een aanvraag voor erkenning wilt indienen volgens de in de Duitse kerk geldende procedure. Deze procedure regelt de uitbetaling van desbetreffende vergoedingen aan slachtoffers.

Jarenlang heb ik in charitatieve en maatschappelijke organisaties gewerkt als organisatieadviseur. Daarom heb ik een brede ervaring in het ondersteunen van mensen in stressvolle levenssituaties. Sinds december 2022 werk ik ook als zelfstandig contactpersoon voor het zogenaamde Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.

Mijn motivatie om als onafhankelijk contactpersoon te werken is enerzijds om een angstvrije ruimte te creëren voor getroffenen om hun ervaringen te melden en hen te ondersteunen. Aan de andere kant wil ik werken aan het zodanig veranderen van kerkstructuren dat (machts-)misbruik geen kans meer krijgen.

Aufarbeitung

– externe unabhängige Ansprechpersonen haben geschehenen Missbrauch im Verantwortungsbereich der Provinz dokumentiert.

Bericht Merzbach 2010

Bericht Merzbach 2011

Bericht Dr. Schumacher 2014

Bericht Kohler 2014 – 2015

Bericht Niehüser 2018

Scroll naar boven