Search
Close this search box.

Colofon

Provincie St.-Clemens

Wittemer Allee 34

6286 AB Wittem, Nederland

Telefon: +31(0)436018810

info@stclemens.org

PRIVACYBELEID

De verantwoordelijke in de zin van de Wet op het privacybeleid, in het bijzonder de Europese Privacy Wetgeving, is:

Dr. Eric Corsius (beleidsmedewerker, hoofd bureau)

Provincie St.-Clemens
Wittemer Allee 34
6286 AB Wittem, Nederland

Uw rechten

U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw opgeslagen gegevens en hun verwerking
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens
 • Verwijderen van uw opgeslagen gegevens Beperking van gegevensverwerking, als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Gegevensoverdracht, als u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten.

Als u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken voor de toekomst.

U kunt altijd met een klacht contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is.

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 • U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt,
 • de verwerking die  vereist is om een contract met u uit te voerend
 • de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • De werking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een doorslaggevend gerechtvaardigd belang heeft bij het niet bekendmaken van uw informatie.

Verwijdering of blokkering van gegevens

We houden ons aan de principes van vermijding van en zuinigheid met gegevens. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is om de hier genoemde doeleinden te bereiken of zoals voorzien door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na het stopzetten van het betreffende doel of het verstrijken van deze termijnen, zullen de overeenkomstige gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geblokkeerd of verwijderd.

Verzamelen van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, registreert een cookie automatisch informatie van algemene aard. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is alleen informatie die geen conclusies over uw persoon toelaat.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van door u gevraagde webpagina’s correct te tonen en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
 • evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit ook voor verdere administratieve doeleinden.
 • zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
 • de verwerking die  vereist is om een contract met u uit te voeren
 • de verwerking die noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang voor de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. De ontvanger van de gegevens is alleen de verantwoordelijke instantie en mogelijk de verwerker.

Anonieme informatie van deze aard kan door ons statistisch worden beoordeeld om onze website en de onderliggende technologie te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken we ook zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden overgebracht van een websiteserver naar uw harde schijf. Dit geeft ons automatisch bepaalde gegevens, zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen we navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze websites mogelijk maken. In geen enkel geval zullen de door ons verzamelde gegevens worden doorgegeven aan derden of een link met persoonlijke gegevens zonder uw toestemming worden gemaakt.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik alstublieft de hulpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Veranderingen van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

Scroll naar boven