Solidariteit

Solidariteit

Solidariteit staat voorop bij de redemptoristen. Het laatste generaal kapittel (2016) maakte van deze solidariteit een motto. Deze solidariteit heeft meerdere gezichten.

  • De redemptoristen koesteren een voorkeursoptie voor de armen of “kwetsbaren” van deze wereld. Dit komt tot uiting in het sociaalpastoraal werk en in ons uitzendingswerk voor jonge vrijwilligers.
  • Onder de kwetsbaren of gekwetsten vallen ook degenen die door de kerk worden gemarginaliseerd en, last but not least, degenen die het slachtoffer zijn geworden van misbruik.
  • Als provincie St. Clemens zijn en voelen wij ons verantwoordelijk voor onze “dochterprovincie” in het zuidwesten van Congo. We tonen ook solidariteit met andere medebroeders in het zuiden. We doen regelmatig aan fondsenwerving voor hen, bijvoorbeeld in onze scholen en projecten. In Vlaanderen hebben we daarvoor de Clemensactie en in Zwitserland het Hilfswerk St. Clemens.
  • Ten slotte ervaren we als vergrijzende gemeenschap ook solidariteit van anderen met ons. Wij werken samen met de provincie Indonesië. Verschillende medebroeders uit deze provincie werken, studeren en wonen nu in onze provincie. We werken ook samen met aangrenzende Europese provincies. Een belangrijke partner zijn de Missiezusters van de Allerheiligste Verlosser en de groeiende groep betrokken leken die bij ons wonen en werken.
kongo2

Plaatsen & instellingen

congo

vzw Clemensactie (Kongo)

thumbnail

Redemptorist Volunteer Ministries

125neu

Indonesienmission

Bochum_web

Brunnenprojekt Bochum

Hilfswerk Klemens

Hilfswerk St. Klemens

Scroll naar boven