Internationale ontmoeting van redemptoristen jonger dan 50

Waarschijnlijk is al wel bekend dat de congregatie van de redemptoristen bezig is met een “herstructureringsproces”. Als onderdeel van dit proces is de Provincie St.-Clemens betrokken bij besprekingen die gericht zijn op een federatie van vier provincies in Noordwest-Europa samen met de provincies van Dublin, Londen en Wenen-München. Tegen deze achtergrond heeft de leiding van de vier provincies het initiatief genomen voor een bijeenkomst van de redemptoristen die jonger zijn dan 50. Want zij zullen in de komende decennia die nieuwe samenwerking vorm moeten geven.

Daarom waren van 23 oktober tot 27 oktober 20 jonge redemptoristen uit de vier provincies bijeen in Neustadt an der Weinstraße, Duitsland. Acht jonge redemptoristen uit de provincie St.-Clemens ontmoetten elkaar en spraken met vijf redemptoristen uit de provincie Londen, drie uit de provincie Dublin en vier uit de provincie Wenen-München. Naast de jonge redemptoristen waren er drie provinciaals aanwezig: p. Richard Reid (Londen), p. Brendan O’Rourke (Dublin) en p. Martin Leitgob (Wenen-München). Helaas kon onze eigen provinciaal p. Jan Hafmans wegens ziekte niet aanwezig zijn. De aanwezigheid van de Europese coördinator, p. Johannes Römelt, maakte de bijeenkomst compleet.

De eerste ontmoeting was nogal iets ongemakkelijk omdat we elkaars manier van spreken en gedrag niet kenden; we ontmoetten elkaar voor de eerste keer. Na het introductieprogramma, ontstond er een warmere sfeer onder de medebroeders. Formele en informele bijeenkomsten en discussies over de huidige toestand van de congregatie, de uitdagingen, de angsten en hoop van de congregatie in de toekomst vonden daarna in een goede en open sfeer plaats.

De Eucharistievieringen en gebedstijden werden prachtig gevierd met een mix van Engels, Nederlands, Duits, Zimbabwaans en Indonesisch. Groepsbijeenkomsten en discussies vonden plaats in volledige broederschap en begrip. Samen eten, drinken, zingen en recreëren versterkten onze broederlijke relaties en herkenning van elkaar.

Er was ook gelegenheid om met elkaar te spreken over de verschillende culturele, taalkundige en plaatsgebonden uitdagingen waar we samen voor komen te staan in het geval van een federatie tussen de vier provincies. We deelden onze verhalen als Indonesiërs in de provincie St.-Clemens (Nederland en Duitsland met de anderen. Die situatie is niet altijd gemakkelijk.  Er is veel inspanning en ook wel eens teleurstelling. Maar de redemptoristische spiritualiteit zorgt ervoor dat we overleven, liefdevol en verheugd zijn in onze redemptoristische pastorale werk.

Aan het einde van dit gezamenlijke evenement, tijdens de afscheidsceremonie, zegende en versterkte elke medebroeders elkaar in hun missie. Moge de missie van Christus blijven groeien en door meer mensen geloofd worden.

P. Ferdi Djaga Kota C.Ss.R.

Scroll naar boven