Search
Close this search box.

“Vorm volgt functie” – Provinciedag van de Redemptoristen en de Redemptoristische Familie

Op 20 en 21 mei vond in Aken de jaarlijkse bezinings- en ontmoetingsdag van de redemptoristische familie van de provincie St. Clemens plaats. Dit jaar werd de dag geleid door pastor dr. Christoph Gärtner van het aartsbisdom Paderborn.

Deze daagde de veertig deelnemers uit om kritisch en creatief naar zichzelf en hun missionaire werk te kijken. 
Hij vertrok vanuit de metafoor van de Bauhaus-beweging onder het motto ‘Vorm volgt functie’.

Zijn onze praktijken, onze levenswijze en ons apostolaat nog steeds functioneel voor onze missie? 
Dienen zij om het evangelie te verkondigen?

Dr. Gärtner nodigde de kloostergemeenschap uit om zonder angst naar onze soms verontrustende kerkelijke en pastorale realiteit te kijken en om crises te zien als een uitdaging om nieuwe wegen te verkennen en te bewandelen.

Als we niet vasthouden aan het oude en bestaande, kan het een bevrijding zijn – in de eerste plaats voor de Heilige Geest die ons heeft geroepen.

De dag werd afgesloten met een feestelijke eucharistie, waarin provinciaal overste Jan Hafmans als hoofdcelebrant niet alleen de overleden confraters herdacht, maar ook stilstond bij de jubilarissen van het jaar (waarvan hij er zelf één is).

Scroll naar boven