Gemeenschap en Herdenking: Clemensdag 2024

Op 16 maart 2024 kwamen de leden van de redemptoristische familie samen om Clemensdag te
vieren, een belangrijke gebeurtenis op de jaarkalender, gekenmerkt door gemeenschap en spirituele
verdieping. De bijeenkomst begon met praktische aanwijzingen en een lied dat de deelnemers in de
stemming bracht. Een hartelijk welkom van de provinciaal volgde, waarbij ook tijd werd genomen om
P. Johannes Römelt te gedenken. De gesprekken en discussies van de dag waren divers en
diepgaand, te beginnen met een betekenisvolle dialoog met Prof. Dr. Guido Vanheeswijck over
belangrijke geestelijke bronnen.


Een pauze bood gelegenheid voor persoonlijke uitwisseling en rust, voordat de groep vragen kon
stellen die tijdens het gesprek naar boven kwamen. Na een gezamenlijke lunch werd het publiek
geïnspireerd door een film over het ontwikkelingshulpproject van Broeder Willy Mosselmans en
kreeg het inzichten in de lopende ontwikkelingen binnen de congregatie door een interview met P.
Provinciaal Jan Hafmans. Een verdere pauze leidde tot het laatste deel van het programma: een
feestelijke dienst die de spirituele ervaring van de dag afrondde en de deelnemers in staat stelde om
in gemeenschap te reflecteren en te bidden.


Het einde van de dag markeerde niet het einde van de gemeenschap of de gesprekken, die
ongetwijfeld nog lang zullen nawerken. Een bijzondere herinnering aan deze dag was een groepsfoto
voor de moderne "Clemenspoort", die de diverse en internationale aard van de samenkomst
vastlegde. De dag onderstreepte de levendige traditie van de Redemptoristen en hun voortdurende
missie om de wereld te verbeteren door geloof, hoop en naastenliefde.

Scroll naar boven