Gedenkboek voor Josef Römelt CSSR

Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Prof. Dr. Josef Römelt CSSR, brachten Dr. Stefan Meyer-Ahlen en Prof. Christof Mandry onlangs een gedenkboek uit. De bundel van 316 pagina’s is getiteld “Aanmoediging tot verantwoordelijkheid”.  Het boek borduurt voort op Römelts theologische en ethische ideeën en is een eerbetoon aan pater Josef Römelts veelomvattende moraaltheologische levenswerk. De herdenkingspublicatie werd gepresenteerd tijdens een academische zitting in Erfurt.

Over de hoofdpersoon

Josef Römelt werd in 1957 in Wilhelmshaven geboren en trad in 1977 toe tot de Redemptoristen. In 1983 werd hij tot priester gewijd, drie jaar later promoveerde hij in de theologie. In 1990 kwalificeerde hij zich voor een hoogleraarschap op het gebied van de moraaltheologie. Na professoraten aan de opleidingsinstituten van de Redemptoristen in Geistingen (Hennef) en Rome, is hij sinds 1995 hoogleraar moraaltheologie en ethiek aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Erfurt.

Het gedenkboek werd uitgegeven door Aschendorff Verlag. (ISBN: 978-3-402-11963-1)

Scroll to Top