Twee feesten in het Petrus Donders Park in Tilburg

Op 27  en 28 oktober hebben wij twee feesten in Tilburg (Nederland) gevierd, in het Peerke Donders Park: op 27 oktober vierden wij, zoals gebruikelijk, de geboortedag van de zalige Petrus Donders C.Ss.R., tezamen met de herdenking van de bevrijding van Tilburg in 1944, die ons dit jaar, vanwege de huidige oorlogen in Oekraïne en in Israël / de Palestijnse gebieden, aanzette tot een intenser gebed om vrede. De viering had een bijzonder feestelijk accent, omdat we de volgende dag zouden vieren dat 100 jaar geleden de kapel in Surinaamse stijl werd gewijd. Daarom concelebreerde, naast pater Henk Erinkveld C.Ss.R., pater Harrie van den Berg o.praem., van de parochie waarbinnen het heiligdom ligt. De heer Geert Eijsbouts, diaken van de naburige parochie Peerke Donders, bad de litanie.
Op zaterdag 28 oktober lag de nadruk van de viering – eveneens met een gebed voor vrede in de wereld – op de dankzegging voor 100 jaar devotie tot Petrus Donders in de kapel, bij zijn geboorteplaats. Wij begonnen met een mis die werd voorgegaan door pater Jan Hafmans C.Ss.R., provinciaal overste van de provincie Sint-Clemens. Pater Martin Leitgöb C.Ss.R., provinciaal overste van de provincie Wien-München, en pater Paul Vinh C.Ss.R., lid van de generaalraad, concelebreerden. In zijn homilie ging pater Leitgöb in op twee onderwerpen: Ten eerste de soberheid van de kapel, die de soberheid van Petrus Donders weerspiegelt en laat zien dat grote mensenmassa’s of prachtige gebouwen niet nodig zijn, maar dat liefde, die zowel tot uiting komt in de toewijding van de mensen als in de details van de verfraaiing van het gebouw, voldoende is.
Het tweede onderwerp was de boodschap van Petrus Donders voor ons vandaag: in zijn leven heeft hij drie obstakels overwonnen: ten eerste zijn leermoeilijkheden en zijn arme achtergrond, die zijn verlangen om priester te worden in de weg stonden; ten tweede het obstakel om naar een ander continent, een ander land, een andere cultuur te gaan, wat inhoudt dat inderdaad alles anders zou zijn dan het bekende. Ten slotte zal Peter Donders veel innerlijke obstakels hebben moeten overwinnen. Dit alles deed hij met kracht, moed en, zeker bij het overwinnen van innerlijke obstakels, met een groot geloof in Gods hulp, waarmee geen obstakel onoverkomelijk is.
Na de mis was er een eenvoudige lunch met een Brabantse specialiteit (een worstenbroodje) en een Surinaamse specialiteit (een kaaspasteitje). Daarna was het mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding door het park (kapel, geboortehuis, park en museum) en te luisteren naar delen uit de Missa Petrus Donders, van componist Harry Swinkels uit Tilburg, gecomponeerd in 2009 ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Petrus Donders, en twee liederen over hem, waarvan één in het lokale dialect. We sloten af met een informeel samenzijn.
Wij waren dankbaar voor de aanwezigheid van twee leden van het generaal-bestuur (behalve pater Vinh was broeder Laurence Angel C.Ss.R. aanwezig) en de provinciaal overste van de provincie Wenen-München. Voor alle drie was dit het eerste bezoek aan Nederland en aan een van de belangrijke plaatsen in het leven van de zalige Petrus Donders C.Ss.R.

Claudia Peters, vicepostulator@peerkedonders.nl

Scroll naar boven