20 jaar RVM!

Verjaardagen zijn altijd een reden om te vieren en 20 jaar is een lange tijd voor een vrijwilligersprogramma als he5t RVM. Daarom had het RVM gasten uitgenodigd voor de jubileumviering in Bonn op zaterdag 20 augustus. 

Bijna 120 gasten, waaronder veel voormalige vrijwilligers en delegaties uit Gent, Kirchhellen en zelfs Ierland, werden in de kloosterkerk van Bonn verwelkomd door pater Jürgen Langer. In zijn homilie onderstreepte pater provinciaal Jan Hafmans het belang van het project voor de internationale samenwerking van de Redemptoristen. “Ik ben er trots op deel uit te maken van zo’n prachtig project!” De veiring was ook internationaal, met paters uit Duitsland, Nederland, Indonesië en Ierland. 

“We hebben veel dingen kunnen meemaken met de verschillende plaatsen en landen van uitzending, we hebben ongelooflijk goede ontwikkelingen meegemaakt maar ook tegenslagen moeten aanvaarden. We hebben gezien dat veel vrijwilligers een geweldig jaar bij ons hebben gehad en zeer goed werk hebben verricht op het terrein, maar we hebben ook echte teleurstellingen moeten incasseren”. Zo vatte pater Jürgen Langer het werk van de afgelopen 20 jaar samen. In de afgelopen 20 jaar hebben meer dan 160 mensen een jaar in het buitenland doorgebracht dank zij het RVM. 

Na afloop keken enkele voormalige vrijwilligers terug op hun jaar, onder wie de eerste vrijwilliger van het project, Bodo Schwarz. Ook hij onderstreepte het belang op internationaal niveau. “Zelfs nu nog zijn mijn herinneringen aan mijn vrijwilligerswerk in Philadelphia zeer levend. Zij geven mij kracht en moed om mijn christen-zijn uit te leven in mijn dagelijks beroepsleven, in mijn gezin en onder mijn vrienden, om uitdagingen in het leven aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor mijzelf en anderen,” zegt Schwarz. Hij is nu leraar bij het CoJoBo en bezoekt zijn oude werkplek in Philadelphia om de twee jaar in het kader van een uitwisseling met een groep studenten.

De nieuwe vrijwilligers zijn momenteel bezig met hun voorbereidingsseminar – en dus is het binnenkort tijd om de wereld te ontdekken en een jaar lang goed te doen!

Scroll to Top