Wie wij zijn
 

De vonk sloeg over in 1732. Een groep mannen en vrouwen rond Alfonso M. de Liguori (1696-1787) was geraakt door het Evangelie en door het lot van de armen in Napels en omstreken. Ze bundelden hun krachten en brachten de beweging op gang die wij nu kennen als de redemptoristen. Het doel was en is: de Blijde Boodschap over de Menslievende God brengen tot in de uithoeken en de randen van de maatschappij; de armen het Evangelie verkondigen van de Verlossing.

 

Sinds bijna drie eeuwen gaat deze beweging door de wereld. Momenteel leven er in alles werelddelen vrouwen en mannen van deze beweging. Dat zijn ten eerste de broeders en paters van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (C.Ss.R.) en de zusters van de Orde (O.Ss.R.). In de loop der tijden kwamen daar religieuze instituten bij zoals de missiezusters van Gars (M.Ss.R.). In de geest van Alfonsus werden in toenemende mate christengelovigen-leken betrokken bij de beweging van de Verlosser als enkeling of groepering

 

In Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en het Noordelijk deel van Duitsland vormen de redemptoristen sinds 2005 een bestuurlijke eenheid: de provincie St.-Clemens. Tot de provincie behoren zo'n 20 kloosters en pastorale plekken en 250 redemptoristen. Op sommige plaatsen is de pastorale aanwezigheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de provincie en leken.

 

In tien punten

 

In 2011 gaf de provincie een brochure uit waarin geschiedenis, missie en spiritualiteit van de redemptoristenbeweging beknopt werd uiteengezet in tien punten.