ZALIGE ZYNOVIJ KOVALYK (1903-1941)

 

Zynoviy (Zynobius) Kovalyk werd geboren op 18 augustus 1903 in Ivatsjiv Dorisjnyj in West-Oekraïne. Hij trad in bij de redemptoristen en legde in 1926 zijn geloften af. Zijn filosofische en theologische studies voltooide hij in Beauplateau in België. In 1932 werd hij priester gewijd. Hij ging werken als missionaris onder de orthodoxen in Volhynia om de oecumene te bevorderen. Hij werd econoom in achtereenvolgens Stanislaviv en Lviv. 

Pater Kovalyk stond bekend als een goed zanger en was geliefd om zijn preken, waarin hij geen blad voor de mond nam. Zijn vrienden waarschuwden hem, dat de communisten het op hem gemunt hadden. Zijn reactie was: “Als het Gods wil is, ben ik bereid te sterven, maar ik kan niet rusten bij het zien van zoveel onrecht.”

In de nacht van 20 op 21 december 1940 werd hij van zijn bed gelicht door de Sovjetpolitie naar aanleiding van zijn preek op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangenis. Hij werd beschuldigd van spionage. In de maanden die volgden, werd hij 28 keer verhoord; regelmatig werd hij gefolterd. In de gevangenis bleef hij pastoraal actief voor zijn medegevangenen. Als gevolg van zware stokslagen werd hij zwaar ziek en zijn toestand verslechterde snel.

Toen de Duitsers op 29 juni 1941 de stad Lviv innamen, werden de gevangenissen weer geopend. In één ervan troffen zij een massa lijken aan met tekenen van zware marteling op hun lichaam. Sommigen waren al in staat van ontbinding en misschien dat daarom de confraters pater Kovalyk niet konden vinden. Later meldden getuigen, dat de Russen hem aan de muur van de gang van de gevangenis hadden gekruisigd; volgens verklaringen van de Sovjetautoriteiten is hij gefusilleerd.

Pater Zynoviy Kovalyk werd in 2001 zalig verklaard.

De feestdag van de Oekraïense martelaren is op 27 juni.