Bijeenkomst van 'Partnerschap in Missie' in Oporto (Portugal)

 

De werkgroep Partnership in Mission (PIM) van het secretariaat voor Evangelisatie van de CRE kwam voor de eerste keer van 19 tot 21 oktober bijeen in Vila Nova de Gaia (Porto). De leden van deze werkgroep zijn mevrouw Susana Braguês (Portugal), de heer Bohus Zivcak (Bratislava-Praag), pater Martin Leitgöb (Wenen-München) en de heer Eric Corsius (St.-Clemens).Ook waren deels de paters Rui Santiago (provinciale vicaris van Portugal) en Johannes Römelt (coördinator CRE) bij een deel van de bijeenkomst.
 

 

De werkgroep sprak over de thema's en taken die het in de komende jaren wil aanpakken. Dit zal gebeuren in dialoog en samenwerking met het Generaal Secretariaat PIM, met andere secretariaten en werkgroepen van de CRE en met de coördinator - omdat in het proces van apostolische en structurele vernieuwing, alle werkterreinen aan elkaar gerelateerd zijn. PIM is een integraal onderdeel van de revitalisering en herstructurering. De volgende thema's werden besproken: het directorium waaraan het secretariaat werkt; de vorming van redemptoristen en lekenpartners met betrekking tot PIM (maar ook geestelijke, pastorale en moraal-theologische vorming voor lekenmissionarissen; de rol van lekenpartners in het apostolisch plan.

De werkgroep staat ook in de startblokken om een grotere vergadering voor de CRE over het thema van PIM in de loop van het aankomende quadrennium te organiseren en onderzocht de inhoud, methoden en logistiek voor zo'n bijeenkomst. Een zeer belangrijk onderdeel was de ontmoeting met de broeders, paters en leken-redemptoristen en -missionarissen in Gaia en Porto. Hun gastvrijheid was onovertroffen en het samen vieren van de liturgie was heel inspirerend.

 

Geplaatst op: 2018-10-28


Meer nieuws