Memorandum van Overeenstemming tussen de provincies van IndonesiŽ en St.-Clemens

 

Na vele jaren van goede samenwerking tussen de provincies van IndonesiŽ en St.-Clemens, ging men in de laatste jaren nieuwe wegen van samenwerking. Op 27 september 2018 tekenden beide provincialen, p. Kimy Ndelo en p. Jan Hafmans, in Klooster Wittem een Memorandum van Overeenstemming voor toekomstige samenwerking tussen de twee provincies Ďter wille van de missie van de congregatie'. We zijn ervan overtuigd dat deze belangrijke samenwerking in de toekomst vele goede vruchten zal dragen.

 

 

In de inleiding van de overeenkomst staat: "De samenwerking van de provincies IndonesiŽ en St.-Clemens betreft het pastorale werk van de provincie St.-Clemens, binnen het kader van de prioriteiten, zoals die zijn geformuleerd door de provinciale kapittels en het pastorale plan van de Conferentie van Europa. Bovendien worden de medebroeders uit IndonesiŽ uitgenodigd om missionaire plannen en projecten voor de landen van de provincie St.-Clemens te ontwikkelen, op basis van een proces van gemeenschappelijk onderscheidingsvermogen, onderling consultatie en overleg."

 

In het memorandum staat ook dat "de samenwerking tussen zuster-partner-gemeenschappen wordt verwelkomd en bevorderd, en moet worden goedgekeurd door de provinciaal bestuur."

 

Het document gaat in op de kwestie van introductie en vorming van kandidaten om in de provincie St.-Clemens te werken: "Aan het einde van het vormingsproces wordt een beslissing genomen voor een plaatsing van acht tot tien jaar in de Provincie St.-Clemens. Gedurende deze tijd wordt het lidmaatschap van de medebroeder automatisch overgedragen aan de provincie St.-Clemens. Een verplaatsing is ook mogelijk zonder dat de medebroeder overgaat naar de andere provincie. "

 

Het document vermeldt verder: "Tijdens de plaatsing is de medebroeder volledig lid van de provincie St.-Clemens met alle rechten en plichten onder de voorwaarde dat hij gedurende deze tijd afstand doet van zijn stemrecht in de provincie IndonesiŽ. De medebroeder kan deze beslissing nemen en is vrij om dit te doen of niet. (...) De medebroeders behouden het recht om terug te keren naar de Indonesische provincie."

 

Beide provincies zien het Memorandum van Overeenstemming, dat tot 2023 geldig blijft, als een nuttige basis voor verdere samenwerking. Als compensatie voor de persoonlijke ondersteuning die de provincie IndonesiŽ ter beschikking stelt, geeft de provincie St.-Clemens een jaarlijkse bijdrage voor de bevordering van pastoraal werk en vorming in IndonesiŽ.

 

De provincie IndonesiŽ is een van de snelgroeiende eenheden in de congregatie. De provincie heeft tientallen leden in verschillende landen. Op dit moment zijn er in de provincie St.-Clemens vier Indonesische medebroeders die er pastoraal werk verrichten of in opleiding zijn.

 

Geplaatst op: 2018-09-26


Meer nieuws