Dankbaar afscheid van 'Würzburg'

 

abk_210In het najaar van 1996 begonnen de provincies München en Keulen in het klooster in Würzburg (van de provincie München) de zgn. Ausbildungskommunität (ABK, opleidingscommuniteit). Redenen waren afname van de aanwas van nieuwe leden en de teruggang in aantal van degenen die voor de opleiding verantwoordelijk waren. Iets later sloot ook de provincie Wenen zich bij de gezamenlijke opleiding aan en nam daarmee ook medeverantwoordelijkheid voor de ABK.

 

De gemeenschap bestond meestal uit zes medebroeders (3 van St. Clemens, 2 van München en 1 van Wenen) en een wisselend aantallen studenten. Voor zover het om priesterkandidaten ging, kregen deze een degelijke theologische opleiding aan de Universiteit van Würzburg.

Vanwege de afnemende aantallen en de hoge gemiddelde leeftijd van de medebroeders in de provincie St.-Clemens, besloot deze laatste met instemming van de provincies München en Wenen de samenwerkingsovereenkomst per 31 december 2014 te beëindigen.

Daarom was er op woensdag 10 december in Würzburg een dankzeggings- en afscheidsbijeekomst met vertegenworodigers van de drie provinciale besturen. Ook degenen die in de afgelopen jaren in Würzbuirg gestudeerd hadden of anderszins betrokken waren geweest, waren uitgenodigd. En natuurlijk waren ook de twee medewerker aanwezig: mevrouw Beller, die vanaf het begin er bij is geweest, en mevrouw Düll-Meyer, die al weer enkele jaren in Würzburg werkt.

 

Vanaf 15:00 uur was er koffie en ruimschoots de gelegenheid om bij te praten, herinneringen te delen of naar de toekomst te kijken. Om 17:30 uur was er een dankviering in de kapel met p. Johannes Römelt, provinciaal van de provincie St.-Clemens, als hoofdcelebrant. Hij benadrukte in zijn overweging dat de menselijke en religieuze opleiding bij nauw bij elkaar horen.

Daarna was er de ontmoeting in de parochiezaal van de parochie St. Alfons. In hun toespraken bedankten de provincialen voor de samenwerking. Met de afscheidswoorden werd ook de wens uitgesproken om de goede contacten o.a. van de provinciale raden te blijven voortzetten. Daarna werd iedereen uitgenodigd van de reeds klaarstaande maaltijd te genieten en in een gezellig samenzijn de dag af te sluiten.

In de toekomst wordt de BNK in Würzburg voortgezet door de provincies van München en Wenen. De provincie St.-Clemens zal de opleiding verplaatsen naar een plek in de Engelssprekende wereld.

De samenwerking in de opleiding is bijna 40 jaar geleden begonnen van de kant van de provincies München en Keulen. De reden was toen ook de daling van het aantal studenten in de theologie. De Filosofisch-Theologische Hogeschool van de Keulse provincie in Hennef  was voortaan het studiehuis en in het klooster in Forchheim (provincie München ) was het gemeenschappelijke noviciaat.

 

Geplaatst op: 2014-12-18


Meer nieuws