Archief Nieuwsberichten

 

DAAD-beurs toegekend aan pater Jack
 
Benoeming van zes verantwoordelijken voor schoolpastoraal aan het Collegium Josephinum Bonn
 
P. Jan Mul (NL) gestorven
 
Br. Hiëronymus Vrana (B) gestorven
 
RVM-Volunteers zijn nog niet allemaal begonnen
 
Jubileum kloosterkerk Wittem (NL)
 
De coronacrisis in Irak
 
Een heel ander Clemensjubileum
 
Maanden i.p.v. een jaar in het buitenland - Hoe een virus de plannen omver kan werpen
 
Ongewone tijden - creatieve activiteiten aan het CoJoBo
 
Visitatie in Congo
 
Werkgroep Sociaal Pastoraal in Londen
 
Studiedag over migratie
 
Pelgrimsreis naar Suriname en Peerke Donders
 
Wij over onszelf’ - de redemptoristen stellen zichzelf voor en nodigen uit
 
Gedenkdag Peerke Donders inTilburg
 
Nieuw provinciaal bestuur
 
Bijeenkomst van 'Partnerschap in Missie' in Oporto (Portugal)
 
Memorandum van Overeenstemming tussen de provincies van Indonesië en St.-Clemens
 
Generaal overste schrijft brief over bisschoppensynode over jongeren
 
Ontmoeting van provinciale besturen in Wittem
 
Brief Generaal Overste nav seksueel misbruik
 
Buitengewone visitaite in Gent
 
Buitengewone visitatie in Neustadt
 
Master Class over vredeswerk
 
Communicanda 1
 
Klooster Wittem heeft een te grote jas
 
Feest van Peerke Donders in Tilburg
 
Provinciaalswissel in Wittem
 
Pelgrims uit Muiden bezoeken Peerke Donders Park
 
Twee toekomstige conferentiecoördinatoren bij het provinciaal kapittel
 
Pelgrimsreis naar Peerke Donders in Suriname
 
Pater Johannes Römelt nieuwe coördinator Europa
 
Nieuwe rector school Bonn
 
Opening Clemenspoort in Gent
 
Jaarlijkse bezinningsdagen en Provinciedag in Bensberg (D)
 
Boek over Ierse vredestichter P. Alec Reid verschenen
 
Jongeren in de wijde wereld: het Volunteeringproject van de redemptoristen
 
Overdracht van de redemptoristische missie in Libanon aan de Provincie Liguori
 
Clemensdag 2017 in de nieuwe Clemenspoort in Gent
 
Aktion Asrama 2017 vom CoJoBo
 
Jongeren in de wijde wereld: het Volunteeringproject van de redemptoristen
 
Bijeenkomst over sociaal pastoraat in Bochum (D)
 
Workshop over Encycliek Laudato Sì
 
Effata viert 20-jarig bestaan
 
Kick-off vrijwiligerswerking Clemenspoort sterk gestart
 
Overdracht Kapel in 't Zand, Roermond (NL)
 
Generaal Kapittel kiest nieuw generaal bestuur
 
Redemptoristen kiezen generaal overste voor tweede termijn
 
Paus Franciscus benoemt redemptorist tot kardinaal
 
Bijeenkomst 60-miners in Wittem
 
Asielzoekers in voormalig internaat Matran
 
Theologisch-Pastoral Forum in Maastricht
 
Bezinningsdagen en provinciedag
 
Generaal Overste bezoekt Batavia, Suriname
 
Jubileumvideo icoon OLV van Altijddurende Bijstand
 
Feestdag Zaligspreking zr. Maria Celeste Crostarosa
 
Bijeenkomst van alle geassocieerden in Wittem
 
Generaal consultor p. Juventius Andrade bezoekt de provincie
 
Nieuw brochure over de redemptoristen
 
Naam & logo voor project Gent
 
Weerhoudende nabijheid: terugblik op de Clemensdag 2016
 
Tien nieuwe geassocieerden voor de Provincie St.-Clemens
 
Seminar over ethiek in Klooster Wittem
 
Zaligverklaring Maria Celeste Crostarosa
 
Container voor Congo (Clemensactie
 
Clemensdag op 12 maart in teken van OLV van Altijddurende Bijstand
 
Aflsluiting Jaar van de Religieuzen in Wittem
 
Generaal overste van de redemptoristen tot vicepresident van de Unie van Generale Oversten (UGO) gekozen
 
Partnership in Mission: Samenwerking met leken in Europa
 
Kardinaal Julio Terrazas in Bolivia gestorven
 
P. Josef Schliemann gestorven
 
150 jaar redemptoristen in Suriname
 
Theologisch Pastorale Forum 'Leven, leren en evangeliseren in de aanwezigheid van de ander'
 
Provincie St.-Clemens en Liguori Provincie tekenen overeenkomst over de missie in Libanon
 
Redemptoristen in Nederland nemen het voortouw bij Bijbelmarathon voor religieuzen
 
Provinciedag met jubilarissen
 
P. Winfried Pauly viert zijn zilveren priesterjubileum
 
P. Michael Brehl bezoekt de provincie St.-Clemens
 
Werkgroep voor Sociaal Pastoraat komt samen in Lyon
 
Visitatie door het generaal bestuur begonnen
 
Huisoversten benoemd
 
Marco Limberger legt zijn definitieve gelofte af
 
Clemensdag 2015 - Het vuur van het geloof doorgeven
 
'Gerechtigheid als deugd in de wereld'
Masterclass met Martin McKeever in Klooster Wittem

 
Nieuwe missie in Albanië zoekt versterking
 
Kapittel kiest nieuwe provinciale raad
 
Kerstbrief van provinciaal Johannes Römelt
 
Dankbaar afscheid van 'Würzburg'
 
Grote belangstelling voor de CoJoBo-Kerstbazaar
 
Paus Franciscus en redemptoristenbischop Warda vragen om steun voor vluchtelingen in Irak
 
P. Alberto Eseverri, lid generaal bestuur, spreekt over 'Wat is een missionaris?'
 
P. Johannes Römelt opnieuw tot provinciaal gekozen
 
Samenwerking van redemptoristen en leken in Europa
 
Generaal Overste schrijft over Synode en Paus Paulus VI
 
Missie vandaag - Een theologische masterclass
 
Seniorendag over Seniorenkloosters
 
Vredesviering met Arabische christenen in Wittem (NL)
 
Terugkeerseminar voor Volunteers
 
Redemptoristenpater bezoekt vluchtelingen in Noord-Irak
 
Provincieretraite afgesloten met feestelijke provinciedag
 
Generaal Overste p. Michael Brehl spreekt in Wenen over de H. Clemens M. Hofbauer
 
Jugend-Kloster Kirchhellen met hemelse gerichten op WDR
 
Sint-Vincentius Dendermonde op inleefreis in Congo met de Clemensactie
 
Terugblik op de Clemensdag 2014
 
Welkom aan acht nieuwe geassocieerden
 
Brief van generaal overste over H. Clemens Hofbauer
 
Christelijke ethiek? Terugblik op de studiedag van 8 maart
 
Pater Generaal vertelt over de missie in Tacloban, Filipijnen
 
P. Heinz-Joachim Müller (D) gestorven
 
Onderzoek Peerke Donders
 
Generaaloverste p. Michael Brehl is nu ook op Twitter
 
Opnieuw 'Gouwe Peerke' uitgereikt
 
Introductiedag voor de nieuwe leerkrachten
 
Oproep voor steun aan de Filippijnen
 
Generaal overste vraagt om hulp voor de Filippijnen
 
Zitting van de assemblee van de Conferentie Europa
 
Broeder Klemens Heine gestorven
 
Provinciaal kapittel over roepingen
 
Welkom en ontvangst voor pelgrims in Astorga
 
Op bezoek in Congo
 
Boeiend Theologisch-Pastoraal Forum
 
Voorbereidingsseminar Volunteers in Wittem
 
Zeven vrijwilligers beëindigen hun vrijwilligerswerk
 
Provinciedag met 31 jubilarissen
 
Retraitedagen over 'Geschonken Vrijheid'
 
Openingsceremonie van het Jugendtreffen
 
P. Winfried Pauly begint met sociaal pastoraat in Bochum (D)
 
Tweede uitgave van het Clemens Magazine beschikbaar
 
Pater Peter Hugh Brown C.Ss.R. tot bisschop van Samoa-Pago Pago benoemd
 
Afscheid van de communiteit in Essen (B)
 
Volunteeringproject ontmoet generaal Michael Brehl
 
Jaar tot bevordering van de missionaire roeping als redemptorist
 
Jongerenwerk van de redemptoristen bereid zich voor op 10e Europese Jongerenbijeenkomst
 
Nieuwe generaal-overste bij de Missiezusters van de Allerheiligste Verlosser
 
Nieuw seniorenklooster in Heist-op-den-Berg
 
Presentatie Ed Hone op Clemensdag nu online
 
Generaal-overste Michael Brehl schrijft een Paasbrief
 
Provinciaal vraagt te bidden voor paus Franciscus
 
Redemptoristenkardinaal uit Bolivia is deelnemer aan het komende conclaaf in Rome
 
Statistieken 2013 van de redemptoristen wereldwijd
 
Jaarprogramma van het Jugendkloster (D)
 
Clemensdag op 16 maart 2013 in Gent
 
CoJoBo leerlingen bezoeken de redemptoristen in Thailand
 
Nieuwe receptie voor Klooster Wittem
 
Bijeenkomst aspirant-geassocieerden rond 'de Regel'
 
P. Lucien Cop is uit Bagdad teruggekeerd
 
Visvijverproject van Luozi (Congo) levert eerste vis
 
Kerstgroet p. provinciaal Johannes Römelt
 
Paus Benedictus keurt het decreet over het martelaarschap van de redemptoristen van Cuenca (Spanje) goed
Zaligverklaring op 27 oktober 2013

 
Pierre Simons (NL) oblaat van de congregatie
 
Broeder Alexander Wollny gestorven
 
Clemens Magazine voor de hele provincie
 
10e Internationale jongerenbijeenkomst van de redemptoristen in Sardinië
 
Paus benoemt aartsbisschop Joseph Tobin tot aartsbisschop van Indianapolis (VS)
 
Brief van de Generaal Overste b.g.v. het feest van St. Gerardus
 
Jaarlijkse Seniorendag in Wittem met 35 medebroeders
 
Traject voor geassocieerden van start
 
Theologisch Pastoraal Forum - thema: 'Genezing i.p.v. Verlossing?'
 
Feuer und Flamme sein - nieuw boek door p. Klemens Nodewald
 
Geslaagde Studiedag Roepingenpastoraat
 
Voormalig klooster van redemptoristinnen in Brugge verkocht
 
Speciaal lied bij de uitvaart van Pater Gottfried Nickels
 
Netwerkdag voor lekengroepen
 
Dem Konzil begegnen - Een nieuw boek van een redemptorist
 
Ierse pelgrims op bezoek bij Gerardus en Peerke Donders
 
Redemptoristinnen verlaten Vlaanderen
 
Redemptoristendag in Vlaanderen
 
Voorbereiding Jongerenmeeting 2013 opgestart
 
Bijeenkomst over associatie in Wittem
 
Ontmoetingsdag in Kirchhellen
 
Pastorale prioriteiten van de Conferentie Europa goedgekeurd
 
Johannes Römelt nieuwe provinciaal van de redemptoristen
 
Generaal Kapittel kiest nieuwe Algemeen Overste