Nieuwsberichten

 

Een heel ander Clemensjubileum
 

We hadden in het weekend van 15 maart de 200e sterfdag van St. Clement Maria Hofbauer moeten vieren. Ongeveer een jaar lang hadden de Oostenrijkse redemptoristen verschillende evenementen gepland, en zoals pater Martin Leitgöb, een van de organisatoren van de vieringen in Wenen, opmerkte:  "We hebben echt een groeiende belangstelling gevoeld in alle gelederen van de lokale kerk."

 

Toen kwam de

... meer

Maanden i.p.v. een jaar in het buitenland - Hoe een virus de plannen omver kan werpen
 

Diploma in je zak - maar wat dan? Opleiding? Studies? Misschien iets heel anders?
Veel schoolverlaters weten niet zo snel na het afstuderen welke richting ze op moeten. Sommigen van hen gaan voor een bepaalde tijd naar het buitenland. Er zijn ook talloze opties om uit te kiezen. Zo kan een jaar in het buitenland een vorm krijgen zoals het jou uitkomt bijv. als au pair, als FSJ'er (Vrijwillig

... meer

Pater Bas Mulder (NL) overleden
 

Op 10 april 2020 overleed in onze seniorencommuniteit in Boxmeer pater Bas Mulder. Hij werd 88 jaar oud. Hij heeft ruim 50 jaar als missionaris in Suriname gewerkt en was er o.a. viceprovinciaal.

Vanwege alle beperkende maatregelen van overheidswege zal de afscheidsdienst in besloten kring plaatsvinden op donderdag 16 april 2020 in Boxmeer. Daarna wordt hij bij zijn medebroeders op de Algemene 

... meer

Ongewone tijden - creatieve activiteiten aan het CoJoBo
 

Het coronavirus is een onderwerp dat momenteel op veel gebieden voor verandering zorgt. Velen werken alleen vanuit huis, kinderdagverblijven zijn gesloten, evenals onderwijsinstellingen. Vrijetijdsactiviteiten worden nu tot een minimum beperkt. Het werk van de redemptoristen is ook aangepast aan de huidige situatie. Velen worden creatief en beginnen online uitdagingen te stellen, zoals het

... meer

P. Gerard Rottink (NL) gestorven
 

Op 1 april 2020 stierf in seniorencommuniteit in Boxmeer (NL) p. Gerard Rottink. Met zijn 101 jaren was hij de oudste redemptorist van onze provincie. Pater Rottink was een groot aantal jaren pastoraal actief in verschillende Duitse bisdommen.

Vanwege alle beperkende maatregelen van overheidswege zal de afscheidsdienst in besloten kring plaatsvinden op maandag 6 april 2020 in Boxmeer. Daarna wordt

... meer

Visitatie in Congo
 

De canonieke visitatie en de Assemblee in de viceprovincie Matadi, Congo, vonden van 10 tot 29 februari 2020 plaats. De paters Pedro López en Nicolas Ayouba, generaal-consultoren, werden daarbij vergezeld door pater Jan Hafmans, provinciaal van de provincie Sint-Clemens, en ook door een delegatie uit Madagascar, p. Germain, de viceprovinciaal en p. Ulrich Erico, econoom van viceprovince, die de

... meer

Werkgroep Sociaal Pastoraal in Londen
 

De werkgroep Sociaal Pastoraat van de Conferentie Europa vergaderde van 25 t.e.m. 28 maart in ons klooster in Clapham, Londen. Uit onze provincie namen p. Winfried Pauly en Jelle Wind deel. Ook de zr. Ulrike Schnürer MSsR (Brunnenprojekt Bochum) en zr. Renate Drexler MSsR (Haus Sarepta, Wenen) horen bij deze groep.

De werkgroep besprak o.a. de tweede versie van het pas-toraal plan voor Europa

... meer

Studiedag over migratie
 

Op zaterdag 30 maart was er voor de zesde maal een studiedag met Professor Martin McKeever uit Rome. Deze vond plaats in Wittem. Dit keer was het thema ‘Migratie: die sociale kwestie van deze tijd’. P. McKeever liet op de gebruikelijke dynamische, interactieve manier zien,  dat de migratie een complex vraagstuk is. Hij waarschuwde voor de reductie van het vraagstuk tot een technisch-sociologisch

... meer

Pelgrimsreis naar Suriname en Peerke Donders
 

Op donderdag 14 februari vertrok van Schiphol een groep van 16 deelnemers voor een 12-daagse reis naar Suriname op pelgrimstocht naar Petrus Donders. De groep stond onder leiding van Jelle Wind en er gingen nog drie ‘Wittemers’ mee. De rest van de deelnemers kwam uit het hele land.

Het was de tweede keer dat er door ons een pelgrimsreis naar Suriname/Petrus Donders werd georganiseerd in


Wij over onszelf’ - de redemptoristen stellen zichzelf voor en nodigen uit
 

Van 8 tot 10 februari vonden in Steinfeld (D) onder deze titel ontmoetingsdagen plaats. Volwassenen met wie wij samen werken in het pastoraal (in de breedste zin des woords) waren uitgenodigd. Ongeveer twintig personen – voornamelijk uit Bonn – waren ingegaan op de uitnodiginf. Er waren inleidingen over de geschiedenis en de spiritualiteit van de congregatie en er werden persoonlijke verhalen


Gedenkdag Peerke Donders inTilburg
 

Op 14 januari 2019 werd in het Peerke Donders Park in Tilburg de sterfdag van de zalige Petrus Donders gevierd met een mis waarin abt Denis Hendrickx o.praem. hoofdcelebrant was en pater Henk Erinkveld C.Ss.R. als concelebrant de overweging hield over het Tilburgs “Pirke” wiens prediking vanuit een wastobbe in een arm Tilburgs huisje indrukwekkende proporties heeft aangenomen, omdat hij zichzelf

... meer

Nieuw provinciaal bestuur
 

Het 5e Provinciaal Kapittel van de Provincie St.-Clemens heeft op dinsdag 27 november 2018 de provinciaal en het provinciaal bestuur voor het quadriennium 2019-2022 gekozen.
In de eerste ronde werd pater Jan Hafmans alsmet tweederde meerderheid als provinciaal gekozen.
Daarna volgende verkiezingen voor de provinciale raad.
Als gewone raadsleden zijn gekozen pater Winfried Pauly en Ludger Wolfert.


Klik hier voor oudere berichten