Buitengewone visitaite in Gent

 

Op 8 en 9 mei was de verkorte 2e buitengewone visitatie in onze provincie, nu in het Nederlands en in de gastvrije Clemenspoort in Gent. Er waren in totaal 34 deelnemers, 15 redemptoristen en 19 met ons verbonden leken, uit Nederland en België. De visitator was p. Alberto Eseverri. Hij was blij met de grote deelname van leken aan deze visitatie: "Het is goed dat je er bent. Alsjeblieft, daag ons uit.”

 

gent_visit_2_5062

 

Pater Alberto nam de deelnemers terug naar het generaal kapittel (Pattaya, november 2016). Hij begon met de slotboodschap van dit kapittel en het thema van dit sexennium. Hij benadrukte het belang van solidariteit: "Redemptoristen vergeten soms dat ze hun roeping voor de hele congregatie uitoefenen. Men is geneigd om alleen aan zijn eigen provincie, land en taal te denken. Dat is historisch verklaarbaar. Solidariteit in de missie betekent echter ook beschikbaar zijn waar dat nodig is. Wij zijn missionarissen over de grenzen heen.“

Op de eerste dag presenteerde hij alle 52 beslissingen van het generaal kapittel. De intentie van het generaal bestuur is om de basis zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering ervan. De groepsgesprekken waren levendige samenkomsten, waarin men instemde met de noodzaak van herstructurering en dat we onze missie als redemptoristen moeten heroverwegen. Jonge en oude redemptoristen en de vele leken, brachten hun pastorale ervaringen in uit verleden en heden: uit de missie (in Congo), pastoraat voor ouderen en ziekenhuizen, onderwijs, gemeenschapsleven, gezinsleven.

Op de tweede dag stond Communicanda 1 centraal met een kader voor een apostolisch plan en een herstructureringsplan. De discussies gingen over de fundamentele, missionaire en apostolische prioriteiten. Vaak werden genoemd: jonge mensen, ouderen in de vierde levensfase, ethische kwesties met betrekking tot leven en dood en de rol van open en gastvrije spirituele centra en gemeenschappen van waaruit een veelzijdig en gericht pastoraat kan worden gedaan.

Het vrijwilligersteam van de Clemenspoort zorgde zeer goed voor de deelnemers en serveerde o.a. ‘Gentse’ specialiteiten voor de maaltijden.

 

Geplaatst op: 2018-06-16


Meer nieuws