Buitengewone visitatie in Neustadt

 

De eerste van de twee Duitstalige buitengewone visitaties vond van 24 tot en met 27 april plaats in Neustadt a.d. Weinstrasse, Duitsland. Er waren 37 deelnemers, 32 van de provincie St.-Clemens (uit Duitsland, Nederland en Zwitserland) en 5 uit de provincie Wenen-München (uit zowel Duitsland als Oostenrijk). Dus, inclusief twee Indonesische medebroeders die in de provincie St.-Clemens werkten, waren er vijf nationaliteiten aanwezig. Onder hen waren tien geassocieerden en medewerkers.

 

 

De visitatoren waren de paters Piotr Chyla van het instituut voor spiritualiteit en lid van het bestuur van de Conferentie Europa en Alberto Eseverri van het Generaal Bestuur. Voor pater Eseverri was het zijn zesde visitatie, voor pater Chyla zijn derde. Dat betekende dat ze met hun ervaringen uit eerdere visitaties ons efficiënt door het programma hebben geleid. Alle presentaties waren in het Engels en de deelnemers hadden de vertaalde teksten in het Duits. Indien nodig was er extra mondelinge vertaling. Dit werkte heel goed, omdat de provincie St. Clemens gewend is om met verschillende talen om te gaan in hun provinciale bijeenkomsten.

 

In de introductie op maandag werd duidelijk dat de congregatie grote ambities heeft voor de komende jaren, dat het generaal bestuur - ondersteund door bestaande en nieuwe secretariaten en commissies - de handen uit de mouwen moet steken en dat ambitieuze plannen worden verwacht van de (vice)provincies. En dit alles tegen de achtergrond van de missionaire visie van het generaal kapittel: solidariteit in dienst van een missie voor een gewonde wereld.

 

De bezinningsdag op dinsdag was zeer nuttig om 'persoonlijk' in te gaan op het thema van missionaire prioriteiten en herstructurering.

 

Na de presentatie van alle 52 beslissingen van het generaal kapittel op woensdag, werd donderdag aangekondigd als de 'dag van de waarheid'. Inderdaad, de discussie werd nog concreter dan het al was. De visitatoren presenteerden het idee van het apostolisch plan in Communicanda I en nodigden de deelnemers uit om na te denken over de prioriteiten. De groepsdiscussies waren zelfverzekerd, constructief en vruchtbaar. Dit gold ook voor het gesprek over de herstructurering die plaatsvond op de dondermiddag.

 

Alle input van de afgelopen twee dagen werd samengevat en vrijdag aan de deelnemers gepresenteerd. De bijeenkomst verwierp het voorstel van de visitatoren om te stemmen over missionaire en apostolische prioriteiten, omdat de lijst niet compleet was en sommige suggesties en meningen verdere bespreking / verduidelijking nodig hadden. Deelnemers werden uitgenodigd om zaken toe te voegen aan de huidige samenvatting. Deze zal vervolgens aangepast worden en naar de conferentiecommissie voor het pastorale en herstructureringsplan worden gestuurd.

 

In de evaluatie werd waardering geuit voor het feit dat de 'grassroots' zo intensief betrokken zijn bij het proces van de congregatie. Deelnemers bedankten elkaar ook voor de moeite die ze hadden gedaan om deel te nemen. De visitatoren prezen de provincies voor hun moed en realisme. Ze moedigden aan om verder te gaan en een voorbeeld te stellen en het voortouw te nemen, ook met de geschiedenis van de oprichting van de provincie St.-Clemens 13 jaar geleden in gedachten. De provinciaal Jan Hafmans onderstreepte de woorden van dank. Hij merkte op dat de basis van de provincie St.-Clemens het herstructureringsproces ondersteunt. Het slotakkoord was een echte dankzegging ('eucharistie') met een inspirerende en hoopgevende homilie van p. Eseverri.

 

Geplaatst op: 2018-04-29


Meer nieuws