Nieuwsberichten

 

Communicanda 1
 

Onlangs verscheen de vertaling van Communicanda I van het generaal bestuur van de redemptoristen. Een ‘communicanda’ is een belangrijk rondschrijven van het generaal bestuur, te vergelijken met een encycliek. Met dit rondschrijven moedigt het bestuur de gemeenschap aan, om stappen te zetten in het vitalisering van het leven en werken van de redemptoristenfamilie. Een PDF van het document,

... meer

Pater Johannes Hundeck gestorven
 

Op 26 januari 2018 stierf in het klooster in Köln-Ehrenfeld pater Johannes Hundeck, 88 jaar oud. In zijn pastorale leven was hij vooral volks- en parochiemissionaris. Hij woonde vele jaren in Bochum.

De avondwake is op donderdag 1 februari om 19 uur in de kapel van de Seniorencommuniteit Hl. Drei Könige. De volgende dag, vrijdag 2 februari, is de uitvaartviering om 11 uur in de kapel van

... meer

Klooster Wittem heeft een te grote jas
 

Sinds de redemptoristen zich 182 jaar geleden vestigden in Wittem, is het klooster uitgegroeid, eerst tot een studiehuis van formaat, en nu bijna een eeuw lang tot een drukbezochte bedevaart-plaats. Omdat we een groot kloostercomplex ter beschikking hebben, konden we een veelzijdig pastoraal activiteitencentrum worden: een pelgrimsoord in de brede zin van het woord.

 

Daar kunnen we trots op zijn,

... meer

Feest van Peerke Donders in Tilburg
 

dsc01973.2_160Op 14 januari werd in Tilburg Petrus Donders herdacht met vele activiteiten, waarvan de eerste en de laatste een primeur waren.

Een terugkerende thema deze dagen was de zeer recente discussie over het standbeeld aan het Wilhelminapark, waarbij iedere spreker er op attendeerde dat dit niet het zelfbeeld van Petrus Donders was, maar zijn tijdgebonden weergave aan het begin van de twintigste eeuw

... meer

Provinciaalswissel in Wittem
 

Op zaterdag 6 januari 2018 vond in Wittem de officiële provinciaalsoverdracht plaats tussen de paters Johannes Römelt en Jan Hafmans. De beide paters gingen gezamenlijk voor in de eucharistieviering in de kloosterkerk en verwoorden – naar aanleiding van de lezingen van de dag (Ópenbaring van de Heer) – wat voor hen terugkijkend op de afgelopen jaren het goud, de mirre en de wierook waren.

Daarna

... meer

Pater Jan Ivens gestorven
 

Op 2 januari overleed in het Imeldaziekenhuis in Bonheide, p. Jan Ivens, 78 jaar oud. Een maand daarvoor werd hij in dit ziekenhuis opgenomen met longproblemen. Enige tijd later raakte hij in een coma waaruit hij niet meer is teruggekeerd.

De uitvaartviering is op 6 januari de parochiekerk van Sint-Jozef in Leuven, waarna de begrafenis in de concessie van de redemptoristen op de begraafplaats van

... meer

Pelgrims uit Muiden bezoeken Peerke Donders Park
 

Op 8 november 2017 heeft p. Jan Haen cssr tezamen met een veertigtal pelgrims uit zijn parochie van Muiden e.o. een bezoek gebracht aan het Peerke Donders Park in Tilburg. Tijdens het bezinningsmoment in de kapel heeft hij het levensverhaal van Petrus Donders, getekend op een schoenendoos uit één stuk, gepresenteerd en een portret van Petrus Donders overhandigd aan de Stichting Petrus Donders.

... meer

Twee toekomstige conferentiecoördinatoren bij het provinciaal kapittel
 

kapittel_2017_1600

Het provinciaal kapittel van oktober 2017 nam aan het einde van de zitting afscheid van twee van zijn leden. Zij zijn beiden benoemd tot coördinator van een conferentie. In de slotzitting bedankte de provinciale vicaris p. Jan Hafmans provinciaal p. Johannes Römelt voor de manier waarop hij de afgelopen zeven jaar de jaarlijkse kapittels heeft voorgezeten. Vanaf 1 januari 2018, is p.. Römelt

... meer

Pelgrimsreis naar Peerke Donders in Suriname
 

In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim is er een pelgrimsreis naar Suriname en de Z. Peerke Donders van 22 februari t.e.m. 5 maart 2018. Tijdens de reis zullen de deelnemers kennis maken met het leven en werk van Peerke Donders in Suriname, de geschiedenis van deze voormalige kolonie en de indrukwekkende cultuur en natuur van dit Zuid-Amerikaanse land. Voor meer informatie zie de folder.

... meer

Pater Johannes Römelt nieuwe coördinator Europa
 

Generaal overste pater Michael Brehl heeft pater Johannes Römelt benoemd tot coördinator van de Conferentie van redemptoristen van Europa (CRE). Deze benoeming op voordracht van de Assemblee van de Conferentie Europa gaat in per 1 januari 2018. Op die datum zal zijn vicaris p. Jan Hafmans de taken van de provinciaal overnemen en binnen een jaar verkiezingen voor een nieuwe provinciaal

... meer

Nieuwe rector school Bonn
 

De redemptoristen van de provincie St.-Clemens hebben een scholengemeenschap in Bonn, bestaande uit een beroepsopleiding en een gymnasium. Dit is het Collegium Josephinum Bonn. Bij de opening van het schooljaar werd een eucharistieviering geleid door pater provinciaal Johannes Römelt. Tijdens die viering werd de nieuwe rector van het gymnasium voorgesteld: de heer Thomas Braunsfeld. Deze volgt de

... meer

Opening Clemenspoort in Gent
 


Op vrijdag 29 september om 20 uur is de feestelijke opening van het nieuwe project van de redemptoristen, de Clemenspoort in Gent.

Op 30 september en 1 oktober zijn er twee Open Deurdagen met optredens, kinderanimatie, informatie, promotiestandjes en rondleidingen.

Meer informatie via www.clemenspoort.be.

... meer

Klik hier voor oudere berichten